W ramach usług księgowo-kadrowych oferujemy:

 • pełną obsługę finansowo-księgową wszystkich form ewidencji działalności gospodarczej, od ryczałtu począwszy, na pełnej księgowości kończąc,
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta,
 • rozliczenia z ZUS,
 • kadry i płace,
 • reprezentowanie klienta w urzędach i innych instytucjach,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo przy zakładaniu firmy,
 • doradztwo podatkowe,
 • analizy ekonomiczno-finansowe, sprawozdania,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz ekonomicznych, ekspertyz zgodnie z potrzebami firmy,
 • doradztwo przy sporządzaniu zakładowych planów kont i opracowaniu dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
 • uzyskiwanie zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US,
 • uzyskiwanie odpisów z KRS,
 • dokonywanie aktualizacji, wpisów i zgłoszeń do właściwych urzędów związanych z prowadzoną działalnością Klienta.

Dodatkowe usługi:

 • pełne wsparcie informacyjne i merytoryczne na wszystkich etapach pozyskiwania finansowania w tym dotacji,
 • przygotowywanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami w zakresie kompletowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu,
 • pomoc w zdobywaniu dofinansowań, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie biznesplanów,
 • sprawozdawczość i udokumentowanie wykonanych zadań,
 • kontakt z Instytucjami Finansującymi/Pośredniczącymi w zakresie rozliczeń finansowych,
 • kontrolowanie procesu realizacji wskaźników produktu i rezultatu w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku i umowie o dofinansowanie,
 • rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych (weryfikacja i opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem, sporządzanie wniosków o płatność).

Podejmując współpracę z nami osiągasz liczne korzyści:

możliwość skoncentrowania się na rozwoju własnej firmy,

redukcja kosztów funkcjonowania
firmy,

obsługa przez profesjonalistów dysponujących aktualną wiedzą

odciążenie od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktami z wszelkimi instytucjami fiskalnymi,

gwarancja poufności wrażliwych danych finansowych i osobowych

prowadzona działalność objęta jest ubezpieczeniem OC

Rozpoczynając z nami współpracę nasz Klient otrzymuje liczne upusty i rabaty nawet do 50%!
Zapytaj o szczegóły  

Biuro Usług Finansowo-Księgowych Mariola Romanek